Upgrade: 02/04/2021                     
Den Beitrag vun der Memberskaart 2021  kënnt der op den Konto  iwwerweisen.

MTFD    IBAN  LU 33 1111 7036 1069 0000     Code Bic   CCPLLULL

 Mat frëndlechen Gréiss

De Comité

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cher membre,


La carte de membre 2021    peut être transférée sur le compte.

MTFD    IBAN  LU 33 1111 7036 1069 0000     Code Bic   CCPLLULL

 

Nos salutations ,

le comité
 

 

Sponsoren 2020/2021


Léiw Memberen , schéckt mer w.g. Fotoen vun ären Modeller déi ech hei ob eiser Säit vun den Modeller kann asetzen. All Modell eenzel fotograféieren an ob "modelltruckfrenn@gmail.com" schécken . Merci

Chers membres, svp envoyez-nous des photos de vos modèles ,que je peux les mettre ici sur notre site . Une photo avec un modèle. Envoyez les sur "modelltruckfrenn@gmail.com"  . Merci